• Aanmeldformulier

    R.K.V.V. Emplina is een vrijwilligersorganisatie. Het voetbal voor de leden wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Daarom willen wij van alle leden (en hun ouders/verzorgers) weten wat zij kunnen bijdragen aan de vereniging. Naar aanleiding van uw terugkoppeling wordt u (mogelijk) benaderd.

    Nieuwe leden kunnen alleen lid worden als zij R.K.V.V. Emplina machtigen om de contributie automatisch te incasseren.

    Door het verzenden van dit aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan R.K.V.V. Emplina om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en tuichtzaken en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van R.K.V.V. Emplina.

    Indien een lid zich niet voor 15 juni afmeldt, wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd. Voor aanvullende vragen kun je een bericht sturen naar ledenadministratie@emplina.nl.