• Het Bestuur vertegenwoordigt de leden als zodanig en draagt zorg voor het beleid en de visie van de vereniging. Een breed bestuur is samengesteld om Emplina naar de volgende fase in haar bestaan te brengen. Een gezonde vereniging met een optimale communicatie waar voetbal plezier en prestatie hand in hand gaan.
   
  Het Bestuur bestaat uit de volgende leden:
  Een Voorzitter, een Vice-voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een aantal bestuursleden vanuit verschillende commissies. 
   
  Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een aantal zaken.  Bovendien sturen zij als lid van het bestuur één of meerdere commissies cq afdelingen aan, waarbij zij niet noodzakelijkerwijs als voorzitter van de betreffende commissie hoeven te fungeren.
   
  De dagelijkse leiding wordt gedragen door het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt regelmatig bijeen voor het afhandelen van lopende zaken en het uitdragen van het beleid.
   
  Het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur van de vereniging wordt gevormd door de volgende mensen:

  Het dagelijks bestuur:
 • Het Hoofdbestuur:
   
  PR & Communicatie
  Henna van Horssen

  pr@emplina.nl