• Club van 100

  LEDENAANTAL CLUB momenteel 
   
   
  Helaas door de mindere economie en het afscheid nemen van diverse leden is het ledenaantal iets gedaald, maar zitten we nog redelijk tegen de 90 leden aan. Gelukkig hebben we kort geleden 2 nieuwe leden kunnen noteren. Het bestuur van de Club van 100 is erg trots en blij met dit ledenaantal want dat betekent dat we nog steeds projecten voor de jeugd van onze voetbalvereniging Emplina kunenn blijven doen..
   
  Wat doet de Club van 100?
  De Club van 100 van Rkvv Emplina bestaat sinds het seizoen 1996-1997 en is eigenlijk een voortvloeisel van het 50 jarig bestaan van Rkvv Emplina in 1994. De officiële naam is dan ook Stichting Ondersteuning Emplina.
  De leden van de Club van 100 zijn zowel leden als niet-leden van Emplina, bedrijven en instellingen. Ook kan men met meerdere personen (bijv. elftallen) meedoen.
  Het doel van de Club van 100 is om voetbalvereniging Emplina op tal van punten (financieel) te ondersteunen. Echter het is niet de bedoeling dat wij als Club van 100 op de stoel van de penningmeester gaan zitten, maar wij zetten ons in voor extra dingen binnen de vereniging.
   
  Enkele voorbeelden van wat wij de laatste jaren voor de club hebben betekend:
   

  • Realisatie van speeltuintje De Speeltempel op het nieuwe sportcomplex van Emplina.
  • Aanschaf van zgn. coachjassen voor de leiders en trainers.
  • Team van de week. Dit houdt in dat iedere week één of twee teams, na afloop van hun wedstrijd in de kantine worden ontvangen en worden getrakteerd op een broodje, één of twee consumpties en een snoepzak.
  • Aanschaf van sweaters en polo’s voor de terreinmanagers van Emplina.
  • Aanschaf van grote Flat Screen TV in de kantine.
  • Financiële bijdrage aan junioren teams die aan het einde van het seizoen een dagje of weekendje weg gaan.
  • Aanschaf van 4 dug outs op veld 3 en 4.
  • Aanschaf van ballenvangers aan de zij zijde van veld 4.
  • Nieuw project: Aanleg Pannaveld in 2016 (Binnenkort meer op de site te lezen)

   
  Recente bijdragen
  De meest recente bijdrage betreft de aanschaf van het Whiteboard Voetbalveld in de bestuurskamer. Hiermee kan de opstelling en de speltactiek met de spelers van een team worden doorgenomen.
   
  Naast financiële bijdragen organiseren wij ook diverse activiteiten binnen de vereniging zoals het 6 x 6 toernooi, een zaalvoetbaltoernooi voor de kaderleden en de Open Dag voor de Minioren aan het begin van het seizoen.
  Een en ander is ook bedoeld om de onderlinge band binnen een sterk groeiende vereniging als Emplina te behouden c.q. te verstevigen en nieuwe spelertjes zich welkom te laten voelen.
   
  Het behoud van de trouwe leden en de komst van zoveel nieuwe leden geeft het bestuur van de Club van 100 het vertrouwen dat de beschikbare gelden op de juiste, door iedereen gewaardeerde wijze, voor Emplina worden besteed. En dat is natuurlijk de belangrijkste reden van het bestaan van de Club van 100. Bent u het daarmee eens en wilt u ook v.v. Emplina op verschillende gebieden ondersteunen, wordt dan nu lid van de Club van 100! Elk lid telt bij de Club van 100 en zorgt ervoor dat we onze fijne en gezellige vereniging zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen.
   
  De contributie bedraagt € 50,-- per seizoen en kan zowel in één als twee keer worden betaald. Dit kan contant maar onze bij voorkeur per bank/giro.
  Het makkelijkst is echter dat u ons machtigt om € 50,-- (of 2 x € 25,--) af te schrijven.
   
  Als u vragen heeft over de Club van 100 of u wilt de Club van 100 steunen en ook lid worden, neem dan gerust contact op met één van onderstaande bestuursleden. Zij zullen u graag te woord staan.
    

  Jochen Goevaers Voorzitter 06-51365417 jochengoevaers@home.nl
  Jeroen Hankel Penningmeester   jm.hankel@home.nl
  Adwin Brouwers Secretaris 06-47035088 adwin.brouwers@ziggo.nl
  Frans van den Merkhof  Bestuurslid 06-45263185 f.merkhof@home.nl
  Frits Cuppé Bestuurslid 06-23158542 f.cuppe@home.nl