• Beste trainers, ouders en verzorgers,

  Met veel plezier stel ik mij aan u voor, mijn naam is Kim Heesakkers. Voor een aantal van U misschien een bekend gezicht daar ik al een paar jaartjes mee loop bij Emplina te vinden bij

  de jongste talenten van onze mooie vereniging. We noemen dat ook wel de onderbouw, wat de jeugd is in de leeftijd van 6 tm 11 jaar. Tot voor kort was ik daar jeugdtrainer in de diverse leeftijdscategorieën. Het moment is nu daar dat ik mag gaan helpen om onze trainers in de onderbouw te versterken. Dit heeft voor mij als directe consequentie dat ik geen eigen team meer heb maar samen schouder aan schouder sta met deze trainers om elkaar vooruit te helpen en te streven naar eenzelfde en gemeenschappelijk doel binnen Emplina. Het kind en de bal moeten centraal staan in de breedste zin van het woord. Dit gepaard met een dosis positieve mentaliteit zal gaan zorgen dat we gaan stralen vanaf de allerjongste jeugd doordat we het samen gaan doen.

  Met ontzettend veel enthousiasme, en een 16 meter gebied vol met energie ga ik deze uitdaging aan en hoop jullie zoveel mogelijk te zien en te spreken over een ieder zijn ideeën.

  Om u alvast een klein kijkje in de keuken te geven informeer ik u bij deze waar we tot op heden mee bezig zijn;

  Dit jaar zijn wij op tijd begonnen met het indelen van teams. Het indelen van teams is een taak die vorm krijgt gedurende een voetbaljaar.

  Vanaf de winterstop zijn we eigenlijk pas echt weer gaan voetballen, diverse gesprekken en beoordelingen zijn gemaakt langs het veld ondanks een grillige tijd van corona hebben wij een aardig beeld gekregen van de talenten bij Emplina in de selectie en opleiding teams.

  Er wordt altijd onafhankelijk gekeken naar de mogelijkheden die passen bij het belang van het kind en ouders en trainers zijn daarbij ondergeschikt. Als het kind graag bij een selectieteam wil spelen maar niet gezien is, krijgt die altijd meerdere kansen mee te doen om te kijken of dat ook lukt.

  Wanneer een kind zich niet prettig voelt of de druk is te groot, dan is het even goed te spelen in een ander team. Het blijft zo dat plezier ontstaat als een kind kan spelen binnen een team dat bij hem of haar past. Iedereen die betrokken is bij de indelingen hebben kijk op voetbal en hebben alleen een algemeen belang bij het indelen. Als iemand van Emplina betrokken zou zijn bij het team als ouder of verzorger dan zal deze niet de indeling maken van dat team. Coördinatoren samen met de TC zullen deze indeling maken vanuit feedback van alle trainers in de selectie en opleiding teams binnen Emplina.

  Voor de teams o7 tm o13  kan er een wijziging optreden wanneer ze overgaan naar een andere leeftijdscategorie, d.m.v. bijvoorbeeld meer spelers en het spelen op ander veldgrootte dan dat zij gewend zijn.

  Soms kan een andere teamindeling voor een verrassing zorgen voor ouders. Wij moeten namelijk de teams van o7 naar o13 vergroten en daardoor kan er zo maar een team vervallen of er ineens drastisch anders uit zien.

  Enthousiaste trainers komen met het vervallen van het team dan soms ook tot de conclusie dat het ineens ophoudt. Dat is uiteraard helemaal niet nodig want wij zijn afhankelijk als vereniging van ouders die ons ondersteunen en hopen dan ook dat ze betrokken blijven bij het team van hun kind. Misschien niet als hoofdtrainer, mogelijk wel als assistent, coach, teammanager of misschien wel gewoon achter de bar of bij het activiteitenteam. Er zijn genoeg vrijwilligers nodig en als je dat leuk lijkt meldt het gewoon bij ons of bij het secretariaat.

  Er kan altijd wat onenigheid ontstaan als de communicatie niet goed verloopt, wij proberen dit zo goed mogelijk te doen maar dat kan altijd beter. Nog steeds zijn wij ook vrijwilligers en kunnen daarin fouten maken. Als Emplina hebben wij de communicatie van dit jaar besproken en zien dat daar verbetering mogelijk is, wat een onderdeel zal zijn van ons opwaartse proces.

  Als u het niet wist, er zijn al wat gezamenlijke trainingen geweest en soms ook een partij waar uw kind is bekeken, wij gaan na deze meivakantie nog met diverse trainers praten om de informatie die wij hebben te bespreken. Hierbij kijken wij of trainers hetzelfde beeld hebben. Ook de signalen die wij krijgen van de overige coördinatoren en TC is belangrijke informatie en die gebruiken wij ook met het indelen.   

  Dit is bijv. informatie over de samenstelling van het team, problemen met spelers onderling of andere problemen die niet direct voetbalinhoudelijk zijn maar wel betrekking hebben op het spelplezier van spelers. Dit is ook belangrijk voor het indelen.

  De keepertraining is ook een belangrijk onderdeel tijdens het indelen van keepers, ook zeker als er meerdere keepers zijn en er een nieuwe indeling is. Belangrijk daarbij is o.a. ook de betrokkenheid van de keepers bij de door ons aangeboden keeperstrainingen. Uiteraard worden keepers ook bekeken tijdens wedstrijden. Onze keeperstrainers leveren een beoordeling aan bij de coördinatoren van de betreffende leeftijd en bespreken keepers met hun trainers gedurende het seizoen.

  Wij willen iedereen tijdig voor het einde van het seizoen informeren maar doen dit eenduidig via een indeling/bekendmaking op onze website. Na verwerking van in-uitschrijvingen wordt de indeling definitief gemaakt uiterlijk voor 15-06-2022.

  Hopelijk geeft dit u een goed beeld wat betreft de indelingen die al gaande zijn.

  Sportieve groet,

  Kim Heesakkers