• Let op, niet wachten op parkeerplaats

  Spelregels Emplina per 25-11-2020:

  Update :

  • Het is niet toegestaan dat ouders e/o verzorgers wachten op de parkeerplaats, Spelers komen zoveel mogelijk zelfstandig op de fiets naar het complex of indien zij toch met de auto worden gebracht hanteren we het “Kiss & Ride” principe (Afzetten en direct doorrijden). Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het ophalen na een wedstrijd e/o training.
  • Op het gehele complex (bereikbaar via de hoofdpoort) is het niet toegestaan om samen te komen e/o op afstand de wedstrijden e/o trainingen te volgen.
  • Als gevolg van het niet opvolgen van de bekende regels rondom het Coronavirus zal ons complex de komende periode met regelmaat worden bezocht door toezichthouders van de gemeente. Ons is medegedeeld dat zij een strak beleid zullen hanteren en zonder waarschuwing boetes zullen uitschrijven. Graag hiervoor jullie aandacht !!
  • De poort van het complex gaat om 08.30 uur open en voor het spelen van de wedstrijden hanteren we de volgende tijdsblokken:

  Toegang velden :

  Start wedstrijd :

  Einde wedstrijd :

  Uiterlijk tijdstip veld leeg :

  08.30 uur

  08.45 uur

  09.50 uur

  10.00 uur

  10.00 uur

  10.30 uur

  11.50 uur

  12.00 uur

  12.00 uur

  12.30 uur

  14.15 uur

  14.30 uur

  Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan boven- en ondergenoemde punten houd zodat we veilig en zonder op of aanmerkingen van handhaving kunnen blijven voetballen.

   

  Voor de jeugdteams tot 18 jaar:

   

  • Geen ouders/supporters langs de lijn.
  • De materiaalruimte blijft toegankelijk voor de opslag van de teammaterialen, per team is er 1 persoon toegestaan.
  • Teams die beginnen met trainen hebben voorrang op de teams die hun materialen willen opruimen.
  • Kleedkamers, kantine, toiletten en de terreinmanagersruimte zijn gesloten.
  • Er zullen ook geen extra trainingsmaterialen worden uitgegeven.
  • Teams verzamelen voor de poort van veld 1 (zie plattegrond) en betreden gezamenlijk het complex.
  • De poort wordt geopend op het tijdstip dat de training begint, eerder hebben teams e/o trainers geen toegang.
  • Verlaten het veld direct na de training (of oefenwedstrijd) en verlaat ook direct het complex.
  • Onderlinge oefenwedstrijden mogen enkel ingepland worden in overleg met de hoofdcoördinator (Jeroen de Laat).
  • We zullen een onderling oefenprogramma organiseren voor de teams die aangeven daar interesse in te hebben.