• Wil je je aanmelden als nieuw lid van Emplina? 
   
  Jeugdleden onder de 16 jaar kunnen zich aanmelden via hun ouders/verzorgers.
   
  Druk op de "ik wil lid worden" button en vul het digitale formulier zo volledig mogelijk in.
   
  Wat moet je doen bij het overstappen vanuit of naar een andere voetbalvereniging?
  - Zorg ervoor dat je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan.
  - Zorg ervoor dat de door de vereninging in bruikleen gegegeven materialen, schoon, compleet en op tijd worden ingeleverd.
  - Over het algemeen zijn dit de enige voorwaarden en kun je je afmelden bij de "oude" vereniging.
  - Eventuele blokkade In Sportlink voor overschrijving wordt dan opgeheven.
  - Bij het aanmelden via Sportlink wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. 
  - Bij goedkeuring via Sportlink word je overgeschreven naar Emplina of naar een andere vereniging en kun je direct daarvoor uitkomen.
   
  Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
    
  Contributie seizoen 2024 - 2025
   
  De contributie per seizoen op basis van leeftijd (peildatum 1 Januari 2025):      
  Mini pupillen: 5 en 6 jarigen (JO6/JO7) €  97,00      
  Pupillen: 7 t/m 12 jarigen (JO8 t/m JO13) € 157,00      
  Jeugd: 13 t/m 18 jarigen (JO14 t/m JO19) € 190,00      
  Senioren € 240,00      
  Dames 30 plus € 120,00      
  G-team € 157,00      
  Veteranen 35+ € 122,00      
  Walking voetbal 60 plus € 122,00      
  Inschrijfgeld € 15,00    
   
   
   
  Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar ledenadministratie@emplina.nl
   
  Opzegging van het lidmaatschap dient  voor 15 juni via email ontvangen te zijn door de ledenadministratie anders loopt de contributie door tot einde van het seizoen. Bij niet tijdige schriftelijke opzegging heeft u geen recht op restitutie. Contributie is voor het volledige seizoen verschuldigd ongeacht de maand waarin het lid actief gaat spelen.
    
  RKVV Emplina 
  Riek 1 
  5236 PS Empel 
  's-Hertogenbosch
   
  KvK nr 40215424 . bankrekening: NL09 INGB 0007 3445 04 BIC: INGBNL2A

  ik wil lid worden