• Missie visie

  Wij zijn R.K.V.V. Emplina uit Empel, een voetbalvereniging met een rijke historie in het amateurvoetbal. Een club met ambitie, maar ook een club met potentie.

  De vereniging speelt al sinds jaar en dag een belangrijke rol in de Empelse gemeenschap. Met de steeds verdergaande professionalisering ontwikkelt deze rol steeds meer naar een bijzondere regiofunctie. Supporters, spelers en sponsoren komen allang niet meer alleen uit Empel, maar weten ons van heinde en verre te vinden. De binding met Empel is enorm belangrijk. Een voetbalvereniging vorm je immers met elkaar. Bent u eenmaal besmet met het 'virus', dan blijft u voor altijd betrokken bij het wel en wee van deze club. R.K.V.V. Emplina is met haar vele leden, vrijwilligers en enthousiaste ouders een van de grootste voetbalverenigingen van Den Bosch en omgeving. Op gebied van sponsoring bieden wij veel standaard mogelijkheden. Speciale wensen of andere initiatieven zijn altijd bespreekbaar.

  Ambitieus
  Emplina heeft de ambitie om een stabiele club te zijn met een gezond financieel beleid, actief op het hoogste amateurniveau. Op sportief gebied willen wij verzorgd, aanvallend en attractief voetbal spelen. Uiteraard willen we iedere week zo goed mogelijk presteren en graag meedoen in de race om de bovenste plaatsen in de competitie. Daarnaast vinden we het belangrijk om als vereniging ook maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Zo bieden we o.a. ruimte aan Goudvisje Buitenschoolse opvang en zijn we het decor voor diverse sportdagen, georganiseerd door scholen en bedrijven. Met enige regelmaat organiseren we activiteiten, zoals bingo- en kaartavonden maar ook de vrijwilligers en sponsoren worden niet vergeten. We willen een verbindende factor zijn, binnen de wijk waar we onderdeel van uitmaken. Emplina is een vereniging waar iedereen gewoon graag bij wil horen.

  Het belang van sponsoren
  Om een succesvolle vereniging te blijven, is uw steun nodig. De vereniging faciliteert alle benodigdheden om de spelers en speelsters wekelijks te laten trainen en spelen. Hulp van vrijwilligers bij de vereniging is hierbij onmisbaar. Daarnaast is de financiƫle en materiƫle inbreng van sponsoren van groot belang. Om onze sportieve ambities waar te maken zijn goede trainers, voetballers, faciliteiten en een professionele accommodatie noodzakelijk. Om dit te bereiken en te behouden spelen onze sponsoren een grote rol. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en proberen de condities voor hen dan ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Samen met de steun van sponsoren is het mogelijk om alle leden en supporters, zowel op sportief als recreatief gebied, wekelijks te laten genieten van het voetbal.

  SAMEN VORMEN WIJ EMPLINA!