• Beste leden, sponsoren, ouders en iedereen die R.K.V.V. Emplina een warm hart toedraagt.

    Graag willen wij u uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel. Deze zal plaatsvinden op zondag 8 januari in ons clubhuis. Aanvang 13:30 uur, einde 17:00 uur.

    Wij hopen u op 8 januari te zien en wensen u een mooi, gezond en sportief 2023 toe!

    Namens het bestuur van R.K.V.V. Emplina