• Vacature Scheidsrechter

  Scheidsrechter

  • Past de spelregels toe.
  • Geeft leiding aan de wedstrijd.
  • Ziet erop toe dat elke te gebruiken bal voldoet aan de gestelde eisen.
  • Ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de gestelde eisen.
  • Treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van belang zijn.
  • Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort overtreding van de regels.
  • Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van buitenaf.
  • Onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag eerst in het speelveld terugkeren, nadat het spel is hervat.
  • Laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn oordeel, slechts licht geblesseerd is.
  • Ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt.
  • Laat het spel doorgaan wanneer de partij waartegen een overtreding werd begaan hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft.
  • Bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één overtreding begaat.
  • Neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een veldverwijdering. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel doen wanneer de bal vervolgens uit het spel is.
  • Treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en kan, naar zijn oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen.
  • Handelt op advies van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen die hij zelf niet heeft waargenomen.
  • Ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen.
  • Ziet erop toe dat alle spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas en controleert zo nodig of de foto’s op de passen overeenkomen met de betreffende spelers.
  • Hervat de wedstrijd nadat deze is onderbroken.
  • Voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over elke genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en ieder ander voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd.
  • Draagt zorg voor een verdere correcte invulling van het wedstrijdformulier. 

  Tijdsinvestering: maximaal 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.
   
  Contact: vrijwilliger@emplina.nl