• Vacature Voorzitter Technische Commissie

  Voorzitter Technische Commissie
   
  Kerntaken:
  Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.
   

  • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
  • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
  • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).
  • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).
  • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
  • Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met wedstrijdsecretaris.
  • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
  • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.
  • (Stimuleert eventueel) Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, F pupillen t/m A junioren. 


  Tijdsinvestering: 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.
   
  Contact: vrijwilliger@emplina.nl