• Vacatures bij RKVV Emplina

  De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging. Ook Emplina werkt met ruim 225 vrijwilligers die de leden in staat stellen hun favoriete hobby uit te kunnen voeren. Op dit moment zijn er een aantal vacatures waar we ondersteuning voor zoeken. Heb je een paar uur per week de tijd om Emplina te helpen, we horen het graag! 
  Vacatures:

  • Voorzitter Technische Commissie
   Kerntaken:
   Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.
   Lees meer
    
  • Jeugdtrainers (JO10-5, JO10-6, JO9-4, JO8-5 en JO8-4)
   Kerntaken:
   Geeft trainingen conform het technische jeugdplan.
   Lees meer
  • Scheidsrechter
   Kerntaken:
   Past de spelregels toe en geeft leiding aan de wedstrijd.
   Lees meer
    
  • Lid ICT
   Kerntaken:
   ICT structuur up-to-date houden en Website beheer
   Lees meer
    
  • Voorzitter Dames commissie
   Kerntaken:

   Gehele damesafdeling te beheren en alle belangen van het damesvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:
   Contacten met en coördinatie trainers;
   Contacten met en coördinatie leiders;
   Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;
   De opzet van tijden van trainingen in samenspraak met de wedstrijdsecretaris;
   Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding;
   Contact met spelers.
   Lees meer 

  • Lid Terrein & Accommodatie
   Kerntaken:
   Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden en de accommodatie.
   Lees meer
    
  • Kleding en materiaal
   Kerntaken:

   Kleding & materiaalbeheer
   Inkoop kleding en materialen
   Onderhoud kleding en materialen
   Lees meer
    
  • Beleid & Organisatie
   Kerntaken:
   Opstellen verenigingsbeleid, doelstellingen, ambities en strategie.Toezicht en ondersteuning in uitvoering verenigingsbeleid.
   Lees meer
    
  • Bemanning wedstrijdsecretariaat voor zondag
   Kerntaken:
   Bemanning wedstrijdsecretariaat op zondag voor het ontvangen en begeleiden van de bezoekende teams. Optreden als gastheer/gastvrouw, het visitekaartje van de vereniging.
    
  • Vertrouwenscommissie
   Kerntaken:
   Binnen Emplina kun je geconfronteerd worden met ongewenste gedragsvormen. Dubbelzinnige opmerkingen, pesten, discriminatie, agressie, geweld. Emplina keurt elke vorm van ongewenst gedrag af. Wij willen dat leden plezier houden in het voetballen. Daarom is er een vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon zoekt naar een oplossing voor leden die in de problemen zitten of problemen veroorzaken.
   Lees meer