• Jeroen De Laat heeft eind vorig seizoen zijn functie als hoofdcoordinator na ruim 12 jaar neergelegd. Het was tijd om aan andere zaken zijn aandacht te geven. Jeroen zal zeker nog wel op de club te vinden zijn en wellicht in de toekomst ook weer als gewaardeerde vrijwilliger. We bedanken Jeroen voor zijn inzet al die jaren om het voetbal binnen Emplina op de rit te houden. We wensen hem veel succes en sterkte met al zijn nieuw verkregen vrije tijd!

  Aan het bestuur de taak om een goede vervanger te vinden voor de taak van hoofdcoordinator. Na rijp beraad zijn we op een duo functie uitgekomen. We splitsen de voetbal coordinatie af van het facilitaire deel.

  Marcel Haaksman (rechts op de foto) en Ron Assinck (dus links op de foto) gaan invulling geven aan de duo functie. Marcel, nu bestuurlijk verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en kledingbeheer gaat zich naast deze functies, bezighouden met de facilitaire kant m.b.t. voetbalzaken. Hieronder vallen de zaken zoals het wedstrijdsecretariaat, inplannen van oefenwedstrijden, aanspreekpunt voor andere verenigingen, ondersteuning bij toernooien, opstellen trainingsschema's en toezicht dat alles in sportlink goed wordt geregistreerd. Marcel zal hierdoor als Verenigingsmanager actief worden en bestuurlijk verantwoordelijk.

  Ron, voormalige secretaris van onze vereniging, zal samen met Marcel deze activiteiten op zich nemen. Ron en Marcel zullen elkaar wederzijds ondersteunen in hun functie zodat niet alles op een persoon neerkomt.

  We denken met deze opzet een structuur te hebben neergezet die zowel het voetballen zelf als de faciliteiten rondom de wedstrijden en trainingen optimaal ondersteunt. De coordinatoren (prestatief en recreatief) kunnen met alle niet-voetbaltechnische zaken terecht bij Ron of Marcel. De coordinatoren (prestatief en recreatief) gaan samen onder de paraplu van de TC invulling geven aan de voetbaltechnische zaken.

  Marcel en Ron, veel succes met de invulling van deze belangrijke taken. Marcel en Ron zijn te bereiken via het Email adres verenigingsmanager@emplina.nl

  Alles wat met de wedstrijden, trainingen en alles er omheen te maken heeft, kan hier naartoe gemaild worden.

  We grijpen de gelegenheid nog aan om een oproep te doen om mensen te interesseren om als gastheer/gastvrouw op te treden op de zaterdag of zondag tijdens de wedstrijden. Voor meer informatie, klik hier.