• Emplina

  Voetbalvereniging R.K.V.V. Emplina is in Oud-Empel opgericht op 14 juli 1944. De vereniging komt voort uit SDO en Fortuna. Een rijk verleden, maar samen met de leden en de inwoners van Empel ook een mooie toekomst.

  Nieuw dorp
  In 1950 werd de grote overstap gemaakt naar het Slot, waar een nieuw dorp verrees. Op het eerste voetbalveld ontbrak het aanvankelijk aan de nodige accommodatie, zoals kleedlokalen en toiletten. Leden moesten zich omkleden in het sigarenfabriekje boven het café van J. van der Dussen. Om dit probleem te verhelpen, werd met de stenen en het houtwerk van het oude gemeentehuis van Empel op de dijk door de leden van de vereniging een kleedgebouw gerealiseerd.

 • Jaren '70
  In de zeventiger jaren was een tweede wedstrijdveld noodzakelijk. Dit werd gerea-liseerd op Rosmalens grondgebied aan de overzijde van de wetering, waar een boer een stuk weiland kon missen. Het extra veld was bereikbaar via en bruggetje over de wetering. Dit complex is in al die jaren opgesierd met diversen kleurrijke keten, die dienst deden als kleedruimte, opslagruimte en 'kantine'. Vrij snel kwam er een echte kantine, die was voorzien van een gaskachel. Een nieuwe uitdaging diende zich aan. De voetbalvereniging groeide snel en er ontstond behoefte aan een nieuw complex. Na lang onderhandelen werd op 8 augus-tus 1981 het complex Maasakker aan de Meerwijkweg geopend. Dit complex omvatte twee wedstrijdvelden, een trainingsveld, een kleedaccommodatie, evenals een door de 300 leden zelf gerealiseerd clubgebouw. Voetbalvereniging Emplina stond aan de vooravond van een nieuw tijdperk.

  Groeispurt
  Groeiambities gaan vaak gepaard met groeistuipen. Helaas bleef dit ook onze vereni-ging niet bespaard. Op het nieuwe complex werden we namelijk geteisterd door een enorme wateroverlast. Emplina moest opnieuw met de gemeente om tafel om het complex aan te pakken. Na enkele kleine verbeteringen en ingrepen zijn in 1990 de kleedaccommodaties uitgebreid. In 1992 werd een oefenhoek gerealiseerd. In 1994 (25 t/m 29 mei) vierde de voetbalvereniging haar 50-jarig bestaan. Een groot aantal Nieuwe voetbalaccommodatieEmplina heeft in 1995, samen met de gemeente, plannen ontwikkeld voor een nieuw voetbalcomplex aan de Riek in Empel-zuid. Dit werd in 1996 gerealiseerd. Op deze nieuwe locatie is Emplina in staat zich verder te ontwikkelen en te groeien. De uitbreidingsplannen aan de Grote Wielen zal de toeloop van Emplina alleen maar vergroten, vooral bij de jeugd zal deze de komende jaren enorm blijven stijgen! In mei 2019 is het splinternieuwe kunstgrasveld opgeleverd, incl. een hypermodern video analyse systeem dat voldoet aan de allerbeste kwaliteitsnormen.leden en niet-leden namen deel aan de feestelijkheden, die waren georganiseerd door een speciaal voor dit jubileum in het leven geroepen stichting. De festiviteiten werden voornamelijk bekostigd uit sponsoring en de opbrengst van een jubileumloterij.

  Succes
  Door de jaren heen heeft onze club een aantal sportieve successen gekend. Vooral in de tweede helft van de 80-er begin 90-er jaren heeft R.K.V.V. Emplina een opmerkelijke opmars gemaakt op de voetballadder. Speelde men begin jaren 80 nog in de laagste klasse van de toen nog bestaande, afdeling Noord-Brabant. Op 2 april 1989 werd door een kampioenschap de vierde klasse KNVB bereikt. Op 4 mei 1992 promoveerde het eerste herenelftal zelfs naar de derde klasse KNVB. Na twee jaar degradeerde we helaas weer naar de vierde klasse. Direct het eerste seizoen promoveerden we op-nieuw, maar helaas konden we dit wederom niet lang handhaven. Vanaf 2006 werd de lijn naar boven weer ingezet. Door een professioneel beleid en groei van de vereniging promoveert het eerste elftal in 2006 naar de vierde klasse, in 2012 naar de derde klasse en in 2017 naar de tweede klasse. Het vrouwenelftal op zondag speelt op dit moment in de vierde klasse en het vrouwenelftal op zaterdag.

  Nieuwe voetbalaccommodatie
  Emplina heeft in 1995, samen met de gemeente, plannen ontwikkeld voor een nieuw voetbalcomplex aan de Riek in Empel-zuid. Dit werd in 1996 gerealiseerd. Op deze nieuwe locatie is Emplina in staat zich verder te ontwikkelen en te groeien. De uitbreidingsplannen aan de Grote Wielen zal de toeloop van Emplina alleen maar vergroten, vooral bij de jeugd zal deze de komende jaren enorm blijven stijgen! In mei 2019 is het splinternieuwe kunstgrasveld opgeleverd, incl. een hypermodern video analyse systeem dat voldoet aan de allerbeste kwaliteitsnormen.