• Historie

  Historie
  De voetbalvereniging Emplina is in Oud-Empel opgericht op 14 juli 1944. De vereniging komt voort uit SDO en Fortuna.

  Nieuw dorp
  In 1950 werd de grote overstap gemaakt naar het Slot, waar een nieuw dorp verrees. Op het eerste voetbalveld ontbrak het aanvankelijk aan de nodige accommodatie, zoals kleedlokalen en toiletten. Er diende omgekleed te worden in het sigarenfabriekje boven het café van J. van der Dussen. Om dit probleem te verhelpen werd met de stenen en het houtwerk van het oude gemeentehuis van Empel op de dijk door de leden van Emplina een kleedgebouw gerealiseerd.

   

 • Jaren 70
  In de zeventiger jaren was een tweede wedstrijdveld noodzakelijk wat werd gerealiseerd op Rosmalens grond(gebied) aan de overzijde van de wetering waar een boer een stuk weiland kon missen. Dit veld was te bereiken via en bruggetje over de wetering.
  Dit complex is in al die jaren opgesierd met diversen keten in allerlei kleuren die dienst deden als kleedruimte, opslagruimte, een kantine en later een echte kantine met gaskachel. Een nieuwe uitdaging diende zich aan want voor de snel groeiende voetbalvereniging was een nieuw complex noodzakelijk. Na lang onderhandelen werd op 8 augustus 1981 eindelijk het complex Maasakker aan de Meerwijkweg geopend. Het complex omvatte twee wedstrijdvelden, een trainingsveld, een kleedaccommodatie, evenals een door de leden zelf gerealiseerd clubgebouw. De 300 leden tellende voetbalvereniging Emplina ging een nieuw tijdperk tegemoet.

 • Groei
  Dat viel echter wat tegen, want al gauw ontstond er een enorme wateroverlast op het nieuwe complex en Emplina moest opnieuw in de slag met de gemeente om het complex te verbeteren. Na enkele kleine verbeteringen en ingrepen is in 1990 de kleedaccommodatie uitgebreid en werd in 1992 een oefenhoek gerealiseerd. Het voorlopig laatste hoogtepunt was de viering van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging Emplina, dat was van 25 t/m 29 mei 1994. Een groot aantal leden en niet-leden namen deel aan de festiviteiten die waren georganiseerd door een speciaal voor dit jubileum in het leven geroepen stichting. De festiviteiten werden voornamelijk bekostigd uit sponsoring en een jubileumloterij. Door de jaren heen heeft Emplina een aantal sportieve successen gekend. Vooral in de tweede helft van de 80er- begin 90er-jaren heeft R.K.V.V. Emplina een opmerkelijke opmars op de voetballadder gemaakt. Speelde men begin jaren 80 nog in de laagste klassen van de toen nog bestaande, afdeling Noord-Brabant. Op 2 april 1989 werd door een kampioenschap de vierde klasse KNVB bereikt. Op 4 mei 1992 promoveerde het eerste herenteam zelfs naar de derde klasse KNVB. Na twee jaar derde klasse te hebben gespeeld degradeerde het eerste voetbalteam van Emplina in 1994 naar de vierde klasse. Direct het eerste seizoen werd weer promotie bewerkstelligd maar opnieuw kon Emplina zich niet langdurig handhaven zodat het team nu al een aantal jaren weer in de vierde klasse actief is.
   
  Nieuw voetbalcomplex
  Emplina heeft in samenwerking met de gemeente in 1995 plannen ontwikkeld die hebben geresulteerd in 2006 in een nieuw voetbalcomplex aan de Riek in Empel-zuid. Op deze nieuwe locatie in Empel-zuid zal Emplina in staat moeten worden geacht zich verder te ontwikkelen en te groeien. De uitbreidingsplannen aan de Grote Wielen zal de toeloop van Emplina alleen maar vergroten, vooral bij de jeugd zal deze enorm stijgen de komende jaren! Wij hopen dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt in deze nieuwe situatie om de tweede uitbreidingsfase te realiseren! Verder doen wij als bestuur een dringend beroep op ouders van nieuw aan¬gemelde leden, deel te nemen als vrijwilliger(ster), trainer/begeleider of terreinmanager binnen onze voetbalvereniging om zodoende het vrijwilligersbestand op alle niveaus te handhaven en te kunnen bouwen aan een verdere professionalisering van R.K.V.V. Emplina.